Spelen aan het stadhuis

Beste ouders,

Al jarenlang bevindt Speelplein Zowiezo zich in de Borggravevijversstraat. In de nabije toekomst zal hier verandering in komen. In samenwerking met Stad Hasselt werden er plannen gemaakt voor nieuwe jeugdlokalen in de Kiewitstraat, samen met Chiro Olva en een jeugdhuis. De bouw van deze lokalen neemt meer tijd in beslag dan we gehoopt hadden. Ondertussen is op ons huidig terrein een andere organisatie reeds gestart met het bouwen van een voorziening voor kinderen met een handicap. Hun gebouwen overlappen niet met de onze, waardoor wij deze zomer nog geen problemen hebben ervaren, maar in het voorjaar van 2014 zullen zij aan de aanleg van hun buitenbouw beginnen. Hiervoor staan onze gebouwen wel in de weg.

Omdat deze week de laatste week van de speelpleinzomer is, willen we er graag nog even gebruik van maken om van ons te laten horen. Deze donderdag, 22 augustus, gaan we daarom op het plein voor het stadhuis spelen met alle kinderen. Het is niet de bedoeling om hier een protestactie of betoging van te maken. Het doel is Stad Hasselt te vragen om de nieuwe jeugdlokalen bovenaan hun prioriteitenlijstje te zetten. Hierbij vertrekken we vanuit het vertrouwen in de goede samenwerking die wij al jaren hebben met Stad Hasselt.

We zullen hier op het speelplein om 10u vertrekken om dan met de H2 richting stadhuis te gaan. Van 11u tot 12u willen we dan een uurtje spelen voor het stadhuis. Na het spelen zullen we ook weer met de H2 terug naar het speelplein keren en een normale speelpleindag verderzetten. Kinderen die maar een halve dag blijven, zullen dus ook pas vanaf 13u weer opgehaald kunnen worden.

We willen graag zo veel mogelijk volk optrommelen voor deze speelse actie. Ouders of sympathisanten zijn dus ook zeker welkom. Om onze samenhorigheid te benadrukken willen we vragen of u uw kinderen die dag zo veel mogelijk in het geel en rood (de kleuren van ons speelplein) wilt kleden.

Voor vragen of bedenkingen mag u ons altijd rechtstreeks aanspreken of ons contacteren via mail (info@speelpleinzowiezo.be) of telefonisch (011/23.54.75).

Speelse groeten,
De pleinleiding van Speelplein Zowiezo

In bijlage vind u dezelfde brief in PDF-formaat: SpelenAanHetStadhuis-Brief_ouders

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.